האם רשאי לברך ברכת 'שהחיינו' לאחר קריאת המגילה?

תאריך עברי מלא + תאריך לועזי: 
20/02/18 ה' אדר התשע"ח
הלכה יומית: 
x

Audio Playlist