האם רשאי לברך ברכת 'שהחיינו' לאחר קריאת המגילה?

תאריך: 
20/02/18 ה' אדר התשע"ח
x

Audio Playlist