האם רשאים חיילים לקרוא פרשת "זכור" בליל שבת בברכה, היות ולמחרת יהיו טרודים בפעילות מבצעית?

תאריך: 
20/02/18 ה' אדר התשע"ח
x

Audio Playlist