כיצד ינהלו את האשמורות אותם שהתרחקו מהמסורת? האם רשאים לשמוע הסליחות מקלטות?

תאריך: 
27/08/17 ה' אלול התשע"ז
x

Audio Playlist