כיצד ינהלו את האשמורות אותם שהתרחקו מהמסורת? האם רשאים לשמוע הסליחות מקלטות?

x

Audio Playlist