היש חובה לכסות את העיניים בעת שמקיימים מצוות קרית שמע?

תאריך: 
03/07/17 ט' תמוז התשע"ז
x

Audio Playlist