כיצד ינהג מי שקבל משלוחי מנות גם מאנשים שאינם מקפידים על קיום מצוות?

תאריך: 
16/03/17 י"ח אדר התשע"ז
x

Audio Playlist