האם יוצא ידי חובה בברכת 'שהחיינו' שברכו בני ביתו למרות היעדרו בזמן הדלקת נר ראשון של חנוכה?

תאריך: 
26/12/16 כ"ו כסלו התשע"ז
x

Audio Playlist