דילוג לתוכן העיקרי

האם יוצא ידי חובה בברכת 'שהחיינו' שברכו בני ביתו למרות היעדרו בזמן הדלקת נר ראשון של חנוכה?