האם לשיטת הרמב"ם רשאים בימינו להקל בגזירת חכמים בכלאים של משי בצמר משום שאין חשש לטעות ולזהותו כפשתן?

תאריך: 
03/12/15 כ"א כסלו התשע"ו
x

Audio Playlist