דילוג לתוכן העיקרי

האם לשיטת הרמב"ם רשאים בימינו להקל בגזירת חכמים בכלאים של משי בצמר משום שאין חשש לטעות ולזהותו כפשתן?