דילוג לתוכן העיקרי

מדוע אין אנו נוהגים בתפילה לכרוע ולהשתחוות, כאופני הכריעה וההשתחוויה שקבע הרמב"ם בהל' תפילה?