אברהם אבינו - אבי הגרים

שיעורים באגרות הרמב"ם אגרת לר' עובדיה הגר

תשובה א - נוסח התפילה לגרים ומעמדם של הגרים בעם ישראל

תשובה ב - ביאור מאמר חז"ל "הכל בידי שמים חוץ מיראת שמים"

x

Audio Playlist