תשובות הרמב"ם לרבינו אפרים - תשובות כב-כג

האם מותר ללמד גוי תורה?
דעת הרמב"ם בעניין לימודי חול אסטרונומיה גיאומטריה והנדסה

תאריך: 
14/10/15 א' חשון התשע"ו
x

Audio Playlist