האם, לשיטת הרמב"ם, רשאים הציבור להקדים תפילת ערבית טרם צאת הכוכבים?

תאריך: 
31/08/15 ט"ז אלול התשע"ה
x

Audio Playlist