דילוג לתוכן העיקרי

האמנם הימין הפוליטי הוא "עדר בהמות"?

האם השמאל הפוליטי הוא נאור אמנותי ודמוקרטי יותר ביחס לימין הפוליטי?

האם במקרה בו הרוב הוא כעדר בהמות יש בזה כדי לערער את מעמדה הדמוקרטי של קבוצה זו?

כיצד יש להתייחס לביטויים מעין אלו מבחינה ערכית?