היש חובה להביא ספר תורה לחדרו של החולה ע"מ שיקרא פרשת 'זכור'?

תאריך: 
22/02/15 ג' אדר התשע"ה
x

Audio Playlist