הנוהגים להתפלל ערבית של שבת מבעוד יום, האם נחשב שקבלו עליהם השבת?

תאריך: 
22/01/15 ב' שבט התשע"ה
x

Audio Playlist