האם סומא חייב בברכת הרואה נרות חנוכה שהדליקו אחרים?

תאריך: 
14/12/14 כ"ב כסלו התשע"ה
x

Audio Playlist