האם רשאים לחלק בו ביום, התקיעות מיושב לאחד והתקיעות מעומד לשני?

תאריך: 
17/09/14 כ"ב אלול התשע"ד
x

Audio Playlist