דילוג לתוכן העיקרי

האם ע"פ הרמב"ם נוהגים מנהג סימנים בסעודת ראש השנה?

האם נכון להקדים את הסימנים לסעודה?
כיצד נכון לנהוג בענייני סדר הברכות?
לנוהגים בליל ר"ה לומר 'יהי רצון' עפ"י ה'סימנים', כיצד הוא סדר הברכות?