גוי שבשל ליהודי מאכלים כשרים למהדרין, היש צורך להכשיר כלי הבישול ?

תאריך: 
09/09/14 י"ד אלול התשע"ד
x

Audio Playlist