מחלל שבת בפרהסיה, האם רשאי לשמש ש"צ בעת שהוא חתן?

תאריך: 
07/09/14 י"ב אלול התשע"ד
x

Audio Playlist