שכח לומר "יעלה ויבוא" במנחה של ר"ח, האם נפטר מלחזור ולהתפלל תשלומים ב"יעלה ויבוא" שאמר בברכת המזון?

תאריך: 
26/08/14 ל' אב התשע"ד
x

Audio Playlist