דילוג לתוכן העיקרי

"הרואה את הכושי ואת המשונין בצורת פניהן...מברך משנה הבריות", כיצד ברכה זו מתיישבת עם פגיעה בכבוד הבריות?