האם יציקת יין לכוס של החשוד על חילול שבת בפרהסיה אוסרת היין שבבקבוק משום ניצוק?

תאריך: 
30/04/14 ל' ניסן התשע"ד
x

Audio Playlist