מה מקורה של ברכת האורח הארוכה הנהוגה אצל יהודי תימן? מהי פשרה של האמירה "ובבנות שלא ימותו"?

תאריך: 
08/01/14 ז' שבט התשע"ד
x

Audio Playlist