האם נכון עושים יהודי תימן המקמצים באמירת "קדיש", האין בזה קיפוח היתומים?

האין ריבוי אמירת "קדיש" פוגע במעמדו כהימנון ושבח לבורא עולם וגורם לזילותו?

תאריך: 
05/01/14 ד' שבט התשע"ד
x

Audio Playlist