ראש השנה שחל סמוך לשבת, כיצד יש לנהוג בנושא הדחת הכלים?

אלו כלים אסור ואלו כלים מותר להדיח בשבת?

האם ניתן להתיר הדחת סירי בישול ביו"ט ע"מ לבשל בהם בשבת?

האם בתנאים מסוימים ניתן להתיר הפעלת מדיחי כלים ביו"ט?

תאריך: 
01/09/13 כ"ו אלול התשע"ג
x

Audio Playlist