דילוג לתוכן העיקרי

שתיקתו של ש"צ בעת שהציבור אומרים: "ברוך הוא וברוך שמו", האם נחשבת הפסק שאין לומר אחריה "אמן"?

הפסקה בשתיקה, האם נכללת בשיעורי ההפסק המקובלים "תוך כדי דיבור"?

היש נסיבות שאמירת: "ברוך הוא וברוך שמו" מהווה הפסק בין שני חלקי הברכה?

מהו שיעור ההפסק בתפילה אף שהוא בשתיקה המחייב לחזור לראש התפילה?