טעה בקריאת הפרשה כסדרה וחזר וגלל ס"ת למקום הקריאה, האם חייב לחזור ולברך?

מהי טעם ההוראה של מהרי"ץ (ליהודי תימן) שאין חוזר ומברך ואף אם גלל לדף אחר?

הניתן להשוות ברכות התורה לברכות הנהנין או אף לברכות המצוות?

טעו כלל הציבור בכגון זה, האם במקרה זה יחזור ויברך? 

 

תאריך: 
13/05/13 ד' סיון התשע"ג
x

Audio Playlist