נזכר שאכל בשר בין הברכה הראשונה לבין שתיית החלב, מה יעשה?

האם ישתה החלב שהוא איסור קל ולא על ברכה לבטלה שהינה איסור חמור מדאורייתא?

הלכה היא שהנדרים אינם חלים על דברים מדרבנן מפני שדברי סופרים צריכים חיזוק, האם נעדיף שיעבור על ברכה בטלה? 

 

תאריך: 
08/03/13 כ"ו אדר התשע"ג
x

Audio Playlist