היש לברך "שהחיינו" על מצוות בדיקת חמץ ככל מצווה החוזרת מזמן לזמן?

מדוע מתחייבים ברכת "שהחיינו" על מקרא מגילה והרי לכאורה היא מצווה שאין בה מעשה?

 

תגיות: 
תאריך: 
03/03/13 כ"א אדר התשע"ג
x

Audio Playlist