יין מפוסטר לפוסקים עפ"י שיטת הרמב"ם, האם יחשב כיין מבושל לענין נסך, ברכות וקידוש?

x

Audio Playlist