כאשר נאמרים דברים על אדם מסויים אף בשיעור תורה, האם נחשב כעבירת מוציא שם רע?

מהם הגדרים השונים וההבדלים בין: המרכל, המספר בלשון הרע והמוציא שם רע?

השומעים לשון הרע על אחר מפי אחד מהתלמידים, מה עליהם לעשות? 

הישנן נסיבות ותנאים להיתר פרסום דברים רעים על אחרים?

 

תאריך: 
13/02/13 ג' אדר התשע"ג
x

Audio Playlist