דילוג לתוכן העיקרי

כהן שנצטרד, האם רשאי לשאת כפיו עם שאר הכהנים או אף ככהן יחידי?

 

באלו נסיבות נפטור אותו ממצווה זו ובאלו נסיבות חייב לשאת כפיו למרות צרידותו?

מה נשתנה דין ברכת הכהנים שחובתה בקול רם מדין התפילה שחובה לאומרה בלחש?