דילוג לתוכן העיקרי

קרא פרשת "זכור", האם רשאי לשוב ולקרוא אותה לציבור שאין להם מי יקרא?

היש תנאים מיוחדים לקריאת פרשת "זכור" לנוהגים עפ"י שיטת הרמב"ם?

לשיטת הסוברים שקריאה זו הינה חובה מן התורה, האם יכול להוציא אחרים על אף שיצא י"ח?

היש לחלק בין מצוות שחובתן מדאורייתא לבין מצוות מדרבנן ביישום הכלל: "אע"פ שיצא יכול להוציא אחרים"?