יין שיש בו מתיקות עצמית, האם כשר לקידוש לשיטת הרמב"ם?

מה קובע הפסול לקידוש, האם דווקא שנתערב בו ממתיק חיצוני?

מהו התנאי לכשרות הקידוש על יין שנעשה ממשרת צימוקים או יין שערבו בו צימוקים? 

האם תערובת ממתיק חיצוני ביין משנה את הברכה עליו?

 

תאריך: 
05/02/13 כ"ה שבט התשע"ג
x

Audio Playlist