הקצפת נס קפה, האם מותרת בשבת כאשר אבקת הקפה נילושה טרם השבת?

האם יחול על פעולה זו איסור מדרבנן משום עובדין דחול?

מה דינה של בחישת הטחינה בשבת, האם נופלת בגדר מלאכת גיבול? 

באלו נסיבות יהיה מותר בשבת לבחוש אף שפעולה זו מעלה קצף?

 

תגיות: 
תאריך: 
03/02/13 כ"ג שבט התשע"ג
x

Audio Playlist