דילוג לתוכן העיקרי

תפילתה של האשה-מה עדיף, תפילה קצרה בבית או תפילה מלאה ברכב?

מהי רמת מצוות התפילה שחייבת בה האשה מן התורה?

כיצד נהגו בתימן הנשים בתפילה במיוחד שרובן לא ידעו קרוא וכתוב? 

היש יתרון לתפילת הנשים עפ"י הסידורים לתפילה הספונטנית מיד עם קומה ממיטתה בבוקר?