האם בתי דין לממונות מחייבים בימינו את הגנב תשלומי כפל?

הרשאי הנגנב לתפוס נכס של הגנב בשווי של הכפל, האם ביה"ד יוציא הנכס ממנו?

בנסיבות של בי"ד המוסמך לדון בדיני קנסות, מהו התנאי לחייב את הגנב תשלומי כפל?

מהו האופי של תשלומי כפל על הגנב בנוסף למרכיב העונשי?

תאריך: 
18/01/13 ז' שבט התשע"ג
x

Audio Playlist