דילוג לתוכן העיקרי

היש חובה לציית לפסק בית דין שטעה למרות שנכללת דרישה כזאת בשטר הבוררות?

באלו תנאים רשאי מי מבעלי הדין שלא לציית לבי"ד בנסיבות אלו למרות שחתם על שטר הבוררות?

האם רשאי בית הדין להוציא "כתב סירוב" בנסיבות אלו כנגד הצד המסרב לציית לפסק הדין? 

מהם היתרונות של מוסד ה"שאילתא" עפ"י מקורות ישראל לעומת "ערכאת הערעור"?