היש חובה לטבול מטחנת תבלינים חשמלית שבראשה מיכל פלסטי ובו סכיני מתכת?

מהם סוגי הכלים ובאלו תנאים תקנו חכמי ישראל עליהם את חובת הטבילה אם נרכשו מגוי?

היש להבחין לצורך קביעת חיוב הטבילה בין כלי שתשמישו לבישול לבין כלי שהקשר שלו למאכל אינו ישיר כסכין השחיטה ?

תאריך: 
24/12/12 י"א טבת התשע"ג
x

Audio Playlist