דילוג לתוכן העיקרי

מהם העלים המפוקחים וכיצד יש להכשירם מחשש לתולעים?

כיצד יש להתייחס להדברה המוגזמת של ירקות כאשר באים להעניק להם תע' כשרות כנקיים מחרקים?

היש להסתפק בבדיקת העלים באמצעות עין בלתי מזויינת או נדרש מכשור מתקדם לצורך הבדיקה?