מצווה לקיים דברי המת, האם גם כאשר ציווה חלק מרכושו לקבוצת כדורגל?

היש תוקף להוראת שכיב מרע שציווה לתת חלק מרכושו לעובד עבודה זרה?

האם זכתה אותה קבוצת כדורגל בחלק מן הירושה למרות שהם מחללים שבת בפרהסיא?

מה על יורשי המת לעשות באותו חלק מן הירושה שיועד לקבוצת הכדורגל?

תאריך: 
05/11/12 כ' חשון התשע"ג
x

Audio Playlist