היש דין גניזה על מכסי התפילין שבלו?

האם ניתן לכלול מכסים אלו במסגרת תשמישי קדושה וטעונים גניזה אם בלו?

מהם ההבדלים באופני גניזת ס"ת שבלה לבין גניזת תשמישי קדוה שבלו?

תאריך: 
22/10/12 ו' חשון התשע"ג
x

Audio Playlist