שמע קידוש בבית הכנסת, האם חייב בקידוש נוסף כשיגיע לסעודה בביתו?

מהם ההבדלים בין קידוש המתיר טעימה לבין קידוש שעליו נאמר "אין קידוש אלא במקום סעודה"?

היש הבדלים בין שני סוגי הבדלה, האחד להתיר מלאכה והשני להתיר אכילה?    

מהי רמת חיוב הקידוש בבית והאם יתחייב גם אם אין בכוונתו לאכול?

תאריך: 
23/10/12 ז' חשון התשע"ג
x

Audio Playlist