אבל בתוך שלושים יום, האם מותר לו לגלח זקנו שמקשה עליו לחזור לעבודתו או ללימודו?

היש הבדל בדין גילוח שער שאר הגוף לבין דין גילוח שער הזקן המנבל את האדם?

באלו נסיבות יכול ויותר לאבל להתגלח אף בתוך שלושים יום לאבלו?

תגיות: 
תאריך: 
22/10/12 ו' חשון התשע"ג
x

Audio Playlist