ירדו גשמים בשמחת תורה, האם הם חלילה גשמים שאינם של ברכה?

מדוע אין שואלין על הגשמים כבר מתחילת תשרי או לפחות מיו"ט ראשון של סוכות אם אכן מדובר בעונת הגשמים?
רבינו הרמב"ם בפירושו על המשנה אומר: "וירידת הגשם בתחילת סוכות מורה שאין פעולתם רצויה לפני ה' ", מה משמעות דבריו?
מה הקשר בין העיתוי של הזכרת גשמים במוסף של שמחת תורה ושאילתן במרחשוון עם חובת הערבות ההדדית של עם ישראל?

תאריך: 
10/10/12 כ"ד תשרי התשע"ג
x

Audio Playlist