אבדה בעלת סימנים שאין עליה תובעין נאמר בהלכה: "יהא מונח עד שיבא אליהו", למה התכוונה ההלכה?

מהם גבולות האחריות של המוצא על האבדה שברשותו, האם יכול למסור אותה לידי המשטרה?   
האם קיימת אופציה בנסיבות כאלו לשימוש עצמי של המוצא באותה אבדה?

תאריך: 
09/10/12 כ"ג תשרי התשע"ג
x

Audio Playlist