לא הזכיר ב"יעלה ויבוא" שם החג היחודי, האם עליו לחזור על תפילתו?

ה"משנה ברורה" פסק שבנסיבות אלו לא יצא י"ח ועליו לחזור, מהי שיטת רבינו הרמב"ם?
טעה והזכיר שם של חג אחר, האם עליו לחזור על תפילתו?

תאריך: 
30/09/12 י"ד תשרי התשע"ג
x

Audio Playlist