דילוג לתוכן העיקרי

אכל תאנה ביום התענית, האם חייב להמשיך לצום והאם יכול לשמש כש"צ?

היש הבדל בדין תענית ט' באב וצום יוה"כ לבין דיני התעניות בשאר הצומות?

האם אכילה מוציאה אותו ממעמד מתענה למרות שמדובר שמדובר פחות מכשיעור?