מהי חומרתה של סיכה שאינה של תענוג שנאסרה ביוה"כ לעומת היתר הרחיצה בנסיבות כאלו?

 
כיצד יסביר רבנו הרמב"ם הגזירה בדווקא על הסיכה אף שנועדה להעביר את הזוהמה?
מדוע לא ראו חכמים לגזור בט' באב או לאבלים איסור על השימוש בסיכה המיועדת להעביר את הזוהמה ?

תאריך: 
19/09/12 ג' תשרי התשע"ג
x

Audio Playlist