פג באינקובטור, מתי יחול מועד פדיונו והאם מועד הפדיון תלוי בקיום ברית המילה?

מהו המבחן הקובע את חיוב פדיון הבן, מצב בריאותו של הילוד או יציאתו מגדר נפל ?
מת הילוד לאחר 30 יום, מה דינו לענין מצות פדיון ולענין מצות ברית מילה?
לא נימול כתוצאה ממחלה ממושכת, האם יש לעכב גם את מצות הפדיון ?

תאריך: 
21/09/12 ה' תשרי התשע"ג
x

Audio Playlist